Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-78 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.2) Hk