Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-79 Taşınmazların Yeniden Değerlenmesine İlişkin 500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk