Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-81 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.19) Hk