Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-96 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 21)