Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-99 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulamasının Ertelenmesi