Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-102 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.51) Hk