Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-103 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.29) Hk