Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-105 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.7) Hk