Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-22 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.5) Hk