Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-30 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.23) Hk