Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-31 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.17)