Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-34 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.506) Hk