Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-35 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk