Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-36 307 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk