Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-40 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.25) Hk