Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-45 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.6) Hk