Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-59 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.6) Hakkında