Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-61 508 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında