Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-62 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.6) Hk