Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-68 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 27 Seri No.lu Tebliğ Hk