Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-71 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.3) Hk