Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-80 Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No.309) Hk