Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2019-93 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinde Yer Alan Sürelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hk