Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2020-04 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili 122 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Hk