Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2020-05 Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı 516 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kanunu Hk