Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2020-08 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.2) Hk