Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2020-10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.7) Hk