Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2020-12 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.30) Hk