Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2020-17 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.31) Hk