Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2020-19 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.7) Hk