Ana Sayfa Hizmetlerimiz Tam Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmetleri

admin
  • Yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların sürekli denetimi
  • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve kurumlar vergisi beyannamesinin YMM’lerimizce tasdik edilmesi.
  • Denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hatalarının düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması.
  • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü.
  • Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi.

İlgili Yazılar