Ana Sayfa Duyurular Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nde Değişiklikler Yapıldı

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nde Değişiklikler Yapıldı

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Yapılan değişikliklere göre son düzenlemeye şu şekildedir :

– Vergi ve cezaların 1 ay (teminat gösterilmesi halinde 3 ay) içinde ödeneceğinin bildirilmesi suretiyle hakkında VUK’un 376/1-1. bendi hükmü uyarınca yarısı indirilen vergi ve cezalar için uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır.

–  Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları hiçbir şekilde tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında değildir,

– Mükellef veya vergi sorumlusu tarafından adına kesilen cezanın zamanında ödenmesi halinde, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı tutarında indirim uygulanacaktır,

– Uzlaşma vaki olduktan sonra, uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezalarının zamanında ödenmesi halinde, VUK’un 376/1-2. bendi hükmü uyarınca, üzerinde uzlaşılan vergi ziyaı cezasının %25’i tutarında ayıca indirim yapılacaktır. (Bunun dışında herhangi bir indirim uygulanmayacaktır,)

Detaylı Bilgi İçin

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210407-3.htm

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız