Ana Sayfa Duyurular TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

7338 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile 193 sayılı Kanuna mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere Mükerrer 20/C maddesi eklenmiş ilgili madde de Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesna olduğu ifade edilmiştir.

   Yapılan değişikliğe paralel bir şekilde 7338 sayılı Kanunun 9’üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinin (d) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

   Ayrıca aynı kanunun 11’inci maddesinde yer alan hükümde 26 Ekim 2021 tarihinden önce tarımsal destek ödemelerinden yapılan vergi kesintileri, VUK’nun 112/4 maddesi hükmüne göre, faizi ile birlikte iade edileceğine yönelik hüküm getirilmiştir.

İlgili Yazılar