Ana Sayfa Duyurular Taşınmazlar ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerini Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Taşınmazlar ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerini Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Şirketlerin aktiflerinde bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutarak bilançolarında tarihi maliyetleri ile yer alan mevcut değerlerini güncelleyebilmelerine imkan veren 7326 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin hükümleri içeren “530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” 16.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili tebliğe göre:

  • Tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetleri için bu uygulamadan yararlanılabilecektir.
  • Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, boş araz ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.
  • Uygulama kapsamına (inşaat firmalarının gayrimenkul stokları gibi) emtia niteliğindeki kıymetler girmemektedir.
  • Maliyet bedeli ile değerlenen iktisadi kıymetlerin aktifleştirilmesinden sonra maliyet bedeline eklenen giderler ile maliyet bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları için parçalı yeniden değerleme yapılacak ve iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası değeri bulunacaktır.
  • Binaların yeniden değerlemeye tabi tutulmasında, bina maliyet bedeline dahil edilen arsa payı bedeli ile diğer maliyet unsurları ayrıştırılmak sureti ile yeniden değerleme sonrası tutar hesaplanacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210716-9.htm

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız