Ana Sayfa Duyurular TÜM ÜCRET GELIRLERININ ASGARI ÜCRETE İSABET EDEN KISMI GELIR VERGISINDEN İSTISNA TUTULMUŞTUR

TÜM ÜCRET GELIRLERININ ASGARI ÜCRETE İSABET EDEN KISMI GELIR VERGISINDEN İSTISNA TUTULMUŞTUR

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

25.12.2021 tarihinde Resmi Gazetede yapılan düzenleme ile 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İlgili düzenlemeye göre istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.

Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

İlgili düzenlemenin 3 üncü maddesinin b fıkrası uyarınca Asgari Geçim İndirimi müessesesi yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili düzenlemede ücretler ile ilgili yapılan bir değişiklikte Damga Verdisine ilişkindir. Düzenlemenin 4’üncü maddesinde ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur.

İlgili Resmi Gazete için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-2.htm

İlgili Yazılar