Ana Sayfa Duyurular VERBİS KAYIT İŞLEMLERİNDE SON GÜN 31.12.2021

VERBİS KAYIT İŞLEMLERİNDE SON GÜN 31.12.2021

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesine göre VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt zorunludur. Yasa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan VERBİS sistemine gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetine başlamadan önce kayıt zorunluluğu getirmiştir.

11/03/2021 tarihinde 2021/238 nolu alınan karar ile:

– Yıllık çalışan sayısı 50 altı ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL altı olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

– Yıllık çalışan sayısı 50 üstü veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

– Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar alınmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının Ç bendinde kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyenler için 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verileceği hükmedilmiştir.

İlgili karar için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210316-8.pdf

Daha detaylı bilgi için:

https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf

İlgili Yazılar