Ana Sayfa Hizmetlerimiz Vergi Dava ve Uyuşmazlıkları Hizmeti

Vergi Dava ve Uyuşmazlıkları Hizmeti

admin

Vergi mevzuatının anlaşılması ve uygulanmasında, mükelleflerin karşılaştıkları en büyük sorun mevzuatın son derece karmaşık bir yapıya sahip olması ve birçok önemli konuya istinaden uygulama birliği bulunmamasıdır. Bu nedenle vergi idaresi ile mükellefler arasında çeşitli yorum ve uygulama anlaşmazlıkları çıkabilmekte ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar doğabilmektedir.

Vergi konusunda günden güne yapılan değişiklikler ve uygulama sırasında, mükellef ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmektedir. Bu durumda idare ile mükellef arasında uyuşmazlığın çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir. Uzlaşma veya yargı sürecinde işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave vergi yükü doğmaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Vergi davası ve buna bağlı uyuşmazlıkların çözümü bir uzmanlık konusudur. Avrupa Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik, uzman kadrosu ile vergi incelemesinin tutanak aşamasından, incelemenin sonuçlandığı aşama ve sonrasında müşavirlik hizmeti vermektedir Bu süreçte yargı yoluna başvurma ve dava süreçlerinde vergi mevzuatı ve uygulamalarını dikkate alarak çözüm yollarını mükellefe sunmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz;

  • Vergi incelemesi ve süreçleri konusunda danışmanlık hizmetleri,
  • Vergi uyuşmazlıklarının uzlaşma yöntemi veya dava açma kararı ile sonuçlandırılmasının değerlendirmesi,
  • Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
  • Vergi ihtilafına düşülmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarına ilişkin dava dilekçelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti,
  • Vergi İhtilafları ile ilgili olarak istenecek özelge başvurularının hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,
  • Vergi İhtilaflarında ”İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda danışmanlık hizmeti.

İlgili Yazılar