Ana Sayfa Duyurular VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGI İNDİRİMİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGI İNDİRİMİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dolayısıyla gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %%5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı hakkındaki “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü” güncellenmiştir.

%5 Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri,
  • Kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç),

%5 Vergi İndiriminden Yararlanma Şartlarının Nelerdir?

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş,
  • Bir numaralı bentte belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması şartıyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibariyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, bir numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması şarttır.

İlgili diğer hususlar için:

https://www.gib.gov.tr/vergiye-uyumlu-mukelleflere-5-vergi-indirimi-brosuru-yayinlandi-1

İlgili Yazılar