Ana Sayfa Duyurular VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE YÖNELİK YAPILAN VERGİ İNDİRİMİ DÜZENLEMESİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE YÖNELİK YAPILAN VERGİ İNDİRİMİ DÜZENLEMESİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

2017 yılında yapılan düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflere %5 lik bir vergi indirimi öngörülmüştür. Ancak mali idarenin söz konusu indirimden yararlanma uygulamasında koşulları sıkı uygulamış, söz konusu indirimden yararlanan mükelleflere indirim koşullarını kaybettiği veya indirim koşullarını sağlamadığı gerekçesi ile çok sayıda cezalı tarhiyat yapmıştır.

  7338 sayılı Kanunun 10’nci maddesi ile indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlanmıştır. Bahse konu süre içerisinde kesinleşen tarhiyatın GVK md.121/1’de belirlenen indirim tutar sınırının %1 inden az olması durumunda da indirimden yararlanma şartları ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

  Aynı maddenin aşağıda yer alan dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 “Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.”

  İndirimden yararlanmak için ilk aşamada ilgili yıllar itibarıyla kesinleşmiş tarhiyat olmaması kuralı getirildiği için, yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm madde metninden çıkarılmaktadır.

  Bu düzenleme 1.1.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

İlgili Yazılar