Ana Sayfa Duyurular Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Söz konusu Genel Tebliğ’de yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde;

· Yapılandırma Kanunu ile getirilen imkânlar,

· Yapılandırma Kanunu kapsamındaki borçların neler olduğu,

· Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,

· Kanun kapsamına giren idari para cezalarına getirilen ödeme kolaylıkları,

· Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma imkânı,

· İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin başvuru imkânı,

· Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin getirilen imkânlar,

· İncelemesiz ve cezasız matrah ve vergi artırımından yararlanma imkânı,

· İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin getirilen imkânlar,

· Aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri yeniden değerleme imkânı,

· Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,

· Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,

· Peşin ödeme avantajları, taksitle ve kredi kartı ile ödeme imkânı,

· Yapılandırmanın devam edebilmesi için gerekli olan şartlar,

· Yapılandırma imkânları için kullanılacak başvuru dilekçeleri,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Yapılandırma Kanunu Rehberine Ulaşmak İçin Aşağıda Yer Alan Link’i Tıklayın:

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Rehber.pdf

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız