Ana Sayfa Duyurular YENİ ALINAN MAKİNE VE TEÇHİZATLAR İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMASI

YENİ ALINAN MAKİNE VE TEÇHİZATLAR İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMASI

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Vergi Usul Kanunu’na eklenilen Geçici 30’uncu madde 31.12.2023 tarihine kadar;

– Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere,

– 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere,

– Yatırım teşvik belgesi (YTB) kapsamında iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için,

uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Hazine Ve Maliye Bakanlığınca aynı Kanun’un 315’ inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle, daha kısa sürede itfa etme imkanı sağlanmıştır.

İlgili Yazılar